Соціально-побутова реабілітація – система соціально-адаптаційних, соціально-корекційних, соціально-профілактичних, соціально-відтворювальних заходів, спрямованих на створення і забезпечення оптимальних умов для повернення особи з інвалідністю до активної життєдіяльності, відновлення її соціального статусу, соціального розвитку і саморозвитку.

Соціально-побутова реабілітація включає в себе:

  • соціальна діагностика отримувачів послуг (інтерв’ювання, анкетування; метод аналізу документів; тестування та бесіди);
  • соціальна адаптація отримувачів послуг до умов оточуючого середовища, побуту, реабілітації в Центрі;
  • соціально-педагогічна корекція (зміна ставлення отримувача послуг до свого стану, становища в сім’ї та суспільстві, формування мотивації до активної життєвої позиції, набуття та підтримання стереотипів безпечної поведінки, опанування навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та позитивного сприйняття себе та оточуючих);
  • соціальна превенція адиктивної поведінки;
  • формування та підтримка засад здорового способу життя;
  • соціально-побутові послуги (за потребою);
  • організація дозвілля отримувачів послуг  Центру (екскурсії, бібліотека, дискотеки, концертні заходи, майстер-класи).