Професія "Адміністратор"

По закінченню отримувачі володіють наступними знаннями:

 • постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства;
 • організаційну структуру управління підприємства;
 • права і обов'язки працівників, режим їх роботи;
 • правила і методи організації процесу обслуговування відвідувачів;
 • асортимент послуг, що реалізуються;
 • основи маркетингу; основи професійних продажів;
 • принципи планування та оформлення приміщень, вітрин, організації реклами;
 • основи естетики, етики, психології та обслуговування відвідувачів;
 • основи економіки, організації праці й управління;
 • основи законодавства про працю;
 • основи документознавства і діловедення;
 • основи страхування господарської діяльності підприємства;
 • основи аналітики банківської надійності;
 • правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки.
 • володіють програмним забезпеченням MS Office (MS Word, MS Excel, MS Publisher, MS PowerPoint, MS Access).

Сфера професійної діяльності – сфера адміністративного та допоміжного обслуговування; надання комбінованих офісних адміністративних послуг.

Портфоліо компетентного фахівця з професії “Адміністратор”:

Професія "Оператор комп'ютерного набору"

По закінченню отримувачі володіють наступними знаннями:

 • постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства;
 • основи естетики, етики, психології;
 • основи економіки, організації праці й управління;
 • основи законодавства про працю;
 • основи документознавства і діловедення;
 • правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки.
 • комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
 • виконують операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації);
 • виконують роботу з флеш накопичувачами;
 • володіють навичками роботи з периферійним обладнанням;
 • володіють навичками роботи з електронною поштою;
 • володіють навичками сліпого набору тексту на клавіатурі.
 • володіють програмним забезпеченням MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, Paint.net).

Сфера професійної діяльності – сфера обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень; комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації.

Портфоліо компетентного фахівця з професії 

“Оператор комп’ютерного набору”: