• Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
  • Запорожский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов
ПОРЯДОК надання інвалідам та дітям-інвалідам послуг з професійної реабілітації комунальною установою «Запорізький обласний центр професійної реабілітації інвалідів» Запорізької обласної ради м. Бердянськ
08.06.12 12:59

 

1. Загальні положення

1.1. Запорізький обласний центр професійної реабілітації інвалідів (далі – Центр) є комунальною установою Запорізької обласної ради, що надає  послуги з професійної реабілітації за робітничими професіями:

- Оператор комп’ютерного набору 2 категорії – курс навчання 6 місяців (791 ак. год). Кваліфікаційні вимоги – повна або базова загальна середня освіта.

- Адміністратор – курс навчання 5.5 міс. (660 ак. год). Кваліфікаційні вимоги – повна або базова середня освіта.

- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – курс навчання 5.5 міс. (660 ак. год.). Кваліфікаційні вимоги - повна або базова середня освіта.

- Кравець - курс навчання 5.5 міс. (660 ак. год). Кваліфікаційні вимоги – повна або базова середня освіта.

- Перукар (перукар-модельєр) - курс навчання 5.5 міс. (660 ак. год). Кваліфікаційні вимоги – повна або базова середня освіта.

- Манікюрниця – курс навчання 3 міс. Кваліфікаційні вимоги – повна або базова середня освіта.

- Педікюрниця - курс навчання 3 міс. Кваліфікаційні вимоги – повна або базова середня освіта.

- Слюсар з ремонту автомобілів І-ІІ розряду – курс навчання 5.5 міс. (660 ак. год). Кваліфікаційні вимоги – повна або базова середня освіта.

- Фотограф - курс навчання 5.5 міс. (660 ак. год). Кваліфікаційні вимоги – повна або базова середня освіта.

- Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних - курс навчання 5.5 міс. (660 ак. год). Кваліфікаційні вимоги – повна середня освіта.

 

  

 

Навчання в Центрі здійснюється за академічними годинами при 30 – годинному тижневому навантаженні.

1.2. Порядок надання інвалідам та дітям-інвалідам (далі  - отримувачі)  послуг з професійної реабілітації в Центрі розроблені у відповідності до Законів України «Про реабілітацію інвалідів», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України та чинного законодавства.

1.3. Громадяни України з інвалідністю користуються рівними правами при прийомі до Центру відповідно до своїх здібностей, нахилів та стану здоровя. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також за показниками професійної придатності.

1.4. В Центрі надаються  послуги з професійної реабілітації громадян України з числа дітей-інвалідів від 16 років, інвалідів І-ІІІ груп, працездатного віку, які:

- постійно проживають на території України і перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення, а також за висновками МСЕК, ЛКК  потребують професійної реабілітації;

- мають документ державного зразка про базову чи повну загальну середню освіту, або освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями.

1.5.  В Центрі не надаються  послуги з професійної реабілітації отримувачам, стан здоров’я, фізичні та сенсорні вади яких  унеможливлюють їх навчання та медичними протипоказаннями:

- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

- венеричні захворювання;

- часті судомні напади та їх еквіваленти;

- усі захворювання в гострій та заразній формах;

1.6. Направлення до Центру інваліда здійснює структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання (далі – місцевий орган).

1.7. Направлення до Центру та фінансування  послуг з професійної реабілітації  отримувачів, що стали інвалідами  внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,  здійснюється Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Запорізькій області.

2. Направлення на надання  послуг з професійної реабілітації до Центру.

2.1. Отримувачі особисто, або їх законні представники, за місцем проживання  подають до місцевих  органів праці та соціального захисту населення наступні документи:

- заяву  про вступ до Центру, в якій вказують обрану робітничу професію (із числа тих, за якими здійснюється професійна реабілітація у Центрі), групу інвалідності, місце проживання, номер домашнього телефону (або контактної особи), засоби пересування (якщо мається);

- копія документа про освіту (свідоцтва про базову середню загальну освіту (9 класів), атестата про повну середню загальну освіту (11 класів), диплома про середню спеціальну світу, диплома про базову чи повну вищу освіту, або освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями);

- копія довідки МСЕК, ЛКК  про встановлення групи інвалідності;

- копія індивідуальної програми реабілітації, виданої  МСЕК, ЛКК ;

- копія довідки податкової інспекції про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (ідентифікаційний номер);

- копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу;

- рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті за результатами наданих інформаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії (за наявності);

- 2 фотокартки розміром 3х4 см;

Посадова особа місцевого органу засвідчує копії документів. Документ про освіту і паспорт  в оригіналі отримувач предявлає в Центрі особисто.

2.2. В триденний термін місцевий орган розглядає поданий      пакет документів і в разі відповідності вимогам Порядку інформує отримувача або його законного представника про прийняте рішення щодо направлення на реабілітацію та надсилає до Центру повідомлення з пакетом документів про направлення отримувача на реабілітацію.

2.3. Медичне спотереження в Цетрі здійснюється з урахуванням наданної інвалідом Форми 086/о "Медична двідка (лікарьский консультаційний висновок), яка надається перед зарахуванням до Центру ОБОВ'ЯЗКОВО (на момент прибуття до Центру).

2.4. Послуги з професійної реабілітації в Центрі отримувач має право отримати один раз крім випадку, якщо рішенням МСЕК (ЛКК) у зв’язку  з погіршенням стану здоров’я не може працювати за раніше набутою професією та потребує перенавчання.

3. Робота Приймальної комісії щодо зарахування до Центру

3.1. Прийом документів до Центру здійснює постійно діюча Приймальна комісія, яка свою діяльність  проводить згідно Положення про приймальну комісію.

3.2. Після отримання документів Центр реєструє їх у відповідному журналі  та протягом трьох робочих днів Приймальна комісія розглядає документи отримувача, приймає рішення щодо  придатності (непридатності) до проходження ним професійної реабілітації в Центрі та повідомляє місцеві органи  та  отримувача або його законного представника про рішення щодо зарахування   на реабілітацію (із зазначенням початку та  закінчення курсу реабілітації).

3.3. За умов, якщо на одне місце кількість отримувачів перевищує запланований обсяг набору, отримувачі, дані яких відповідають вимогам Порядку, беруться на облік у Центрі, як резерв для комплектування наступних навчальних груп.

3.4. Не пізніше як за 2 робочі дні до початку професійної реабілітації отримувачі проходять медичний огляд, психологічну та соціально-експертну діагностику, результати  надаються на розгляд Приймальної комісії.

3.5. На основі рішення Приймальної комісії відповідно до запланованих обсягів набору на поточний рік, з урахування нозологій, вікових особливостей, освітнього рівня підготовки отримувані та відповідно до рекомендацій та висновків фахівців директор Центру видає наказ про формування навчання груп  для проходження професійної реабілітації в Центрі.

3.6. Отримувач, який бере під сумнів об’єктивність рекомендацій та висновків фахівців Центру,  має право надати про це письмову заяву, яку протягом наступного дня розглядає Приймальна комісія та надає йому відповідь.

3.7. Отримувачі, які без поважних причин не прибули до Центру за викликом і не приступили до занять протягом 10 робочих днів від дня початку, до Центру не приймаються. На звільнені місця додатково викликаються отримувачі з числа тих, хто очікує виклику.

4. Умови забезпечення  послуг з професійної реабілітації в Центрі.

4.1. Послуги з професійної реабілітації в Центрі надаються згідно  Державної типової програми реабілітації інвалідів (далі - Програма), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. №1688. Програма виконується шляхом складання індивідуального плану послуг з професійної реабілітації в умовах Центру.

4.2. Обсяг  послуг,  що надаються за індивідуальним планом,  не може бути менший від передбаченого програмою і надається отримувачу безоплатно.

4.3. Послуги з професійної реабілітації, не передбачені Програмою,  надаються отримувачу в Центрі  безоплатно у разі, коли:

- середньомісячний сукупний дохід отримувача за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за  отриманням реабілітаційних послуг, не перевищує прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність;

- дитина-інвалід виховується одинокою матір’ю, батьком (які не перебувають у шлюбі), одиноким усиновителем, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір) чи запис про  батька (матір) зроблено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України;

- дитина-інвалід виховується вдовою або вдівцем, матірю (батьком) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими розірвано до дня смерті, які не одержують на неї пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу;

- отримувач належить до категорії громадян, зазначеної у статті 7 Закону України «Про соціальні послуги».

4.4. Отримувач, не зазначений у пункті 4.2 цього Порядку, або його законний представник сплачує установі за надані  послуги суму, що не повинна перевищувати за місяць 25 відсотків розміру пенсії отримувача (з урахуванням компенсації, надбавок, доплат до пенсії) чи державної соціальної допомоги, призначеної замість пенсії, а решта суми сплачується за рахунок коштів інших джерел, передбачених законодавством.

4.5. Послуги по професійній реабілітації в Центрі за рахунок коштів юридичних та фізичний осіб здійснюються на основі контракту або договору.

4.6. Проїзд отримувачів до Центру для проходження  професійної реабілітації і після її завершення у зворотньому напрямку здійснюється за їх власний рахунок.

4.7. Отримувачам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації, після завершення навчання  присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво встановленого зразка.

4.8. Отримувачам, які не завершили повного курсу навчання в Центрі, або не опанували навчальну програму, видається довідка встановленого зразка.

4.8. Працевлаштування отримувачів Центру здійснюється згідно чинного Законодавства.

 

 

Добавить комментарий

Оставляя комментарий на zotspri.net.ua, позаботьтесь о следующем:
1. комментарий должен нести четкий конкретный смысл;
2. каждая реплика должна быть по обсуждаемой теме;
3. проявите вашу грамотность в полной мере;
4. соблюдайте правило заглавной буквы;
5. разделяйте реплику на предложения;
6. правильно используйте знаки препинания (”;”,”:” и т.п.); не путайте тире и дефис.
Помните, что администрация сайта оставляет за собой право редактировать или УДАЛЯТЬ любой комментарий, если есть необходимость. Такая необходимость появляется только в том случае, если вы не соблюли правила, перечисленные выше.


Защитный код
Обновить